Title Image

Dystrykt 2231

ROTARACT POLSKA

O dystrykcie

Rotaract w Polsce działa już od 26 lat! Przez 23 lata tworzył jeden wspólny dystrykt 2230 z Ukrainą.

Od lipca 2016 roku Polska tworzy jeden Dystrykt 2231.

Listę klubów znajdziecie w zakładce „Kluby Rotaract”.

Nad pracą w Dystrykcie czuwa Zarząd, któremu przewodniczy DRR (District Rotaract Representative). Taką funkcję sprawuje się rok rotariański który trwa od lipca do czerwca kolejnego roku.

W poprzedzającym roku rotariańskim DRR pełni funkcję Elekta, a w roku po sprawowaniu funkcji jest Past DRR. Dzięki temu praca w Dystrykcie jest płynna, a niektóre działania są kontynuowane.

W każdym klubie także tworzony jest zarząd, któremu przewodniczy Prezydent. Reprezentuje on swój klub w przedsięwzięciach zarówno klubowych jak i dystryktalnych.

Tradycją Polskiego Rotaractu są Konferencje na których spotykają się Rotaractorzy z całego Dystryktu. W ciągu roku rotariańskiego organizowane są 3 takie Konferencje czyli:

  • Spotkanie Jesienne – mające na celu poznanie nowych członków klubów oraz integrację.
  • PETS – konferencja służąca szkoleniu się zarządów następnej kadencji
  • Konferencja Dystryktalna – spotkanie służące podsumowaniu całego roku przez obecnego DRR, zaprezentowanie planu działania DRRa Elekta oraz wyboru DRRa na kolejną kadencję.

Aktualne najważniejsze wydarzenia w naszym Dystrykcie znajdziesz w zakładce Aktualności a także na naszym profilu na Facebooku. 

District Rotaract Representative 2231

2016/2017 – Artur Spyrzewski

2017/2018 – Mateusz Synak

2018/2019 – Anna Grzywacz

2019/2020 – Maria Sobczyk

2020/2021 – Tina Czapiewska

2021/2022 – Paweł Śliwka