Title Image

Dystrykt 2231

ROTARACT POLSKA

O dystrykcie

Rotaract w Polsce działa już od 26 lat! Przez 23 lata tworzył jeden wspólny dystrykt 2230 z Ukrainą.

Od lipca 2016 roku Polska tworzy jeden Dystrykt 2231.

Listę klubów znajdziecie w zakładce „Kluby Rotaract”.

Nad pracą w Dystrykcie czuwa Zarząd, któremu przewodniczy DRR (District Rotaract Representative). Taką funkcję sprawuje się rok rotariański który trwa od lipca do czerwca kolejnego roku.

W poprzedzającym roku rotariańskim DRR pełni funkcję Elekta, a w roku po sprawowaniu funkcji jest Past DRR. Dzięki temu praca w Dystrykcie jest płynna, a niektóre działania są kontynuowane.

W każdym klubie także tworzony jest zarząd, któremu przewodniczy Prezydent. Reprezentuje on swój klub w przedsięwzięciach zarówno klubowych jak i dystryktalnych.

Tradycją Polskiego Rotaractu są Konferencje na których spotykają się Rotaractorzy z całego Dystryktu. W ciągu roku rotariańskiego organizowane są 3 takie Konferencje czyli:

  • Spotkanie Jesienne – mające na celu poznanie nowych członków klubów oraz integrację.
  • PETS – konferencja służąca szkoleniu się zarządów następnej kadencji
  • Konferencja Dystryktalna – spotkanie służące podsumowaniu całego roku przez obecnego DRR, zaprezentowanie planu działania DRRa Elekta oraz wyboru DRRa na kolejną kadencję.

Aktualne najważniejsze wydarzenia w naszym Dystrykcie znajdziesz w zakładce Aktualności a także na naszym profilu na Facebooku. 

District Rotaract Representative 2231

2016/2017 – Artur Spyrzewski

2017/2018 – Mateusz Synak

2018/2019 – Anna Grzywacz

2019/2020 – Maria Sobczyk

Obecny zarząd

W skład zarządu wchodzą DRR, Vice-DRR, Sekretarz, Skarbnik, DRCC oraz Past DRR. Są oni wspierani przez naszych oficerów.

Tina Czapiewska

DRR 2020/2021

Maria Sobczyk

Past-DRR

test
Paweł Śliwka

Vice-DRR

Adrianna Kończak

Sekretarz

Ania Rybińska

Skarbnik

Magdalena Borowiec

Oficer ds. wymiany

Ewa Miko

Oficer ds. Social Media

Rafał Tondera

Oficer ds. newslettera

Konrad Łysek

Oficer ds. IT

Jagoda Zmarz

Oficer ds. Poland Tripa

Marta Jagoda

CR

Mikołaj Dragowić

DRCh