Title Image

Dystrykt 2231

ROTARACT POLSKA

O dystrykcie

Rotaract w Polsce działa już od 26 lat! Przez 23 lata tworzył jeden wspólny dystrykt 2230 z Ukrainą.

Od lipca 2016 roku Polska tworzy jeden Dystrykt 2231.

Listę klubów znajdziecie w zakładce „Kluby Rotaract”.

Nad pracą w Dystrykcie czuwa Zarząd, któremu przewodniczy DRR (District Rotaract Representative). Taką funkcję sprawuje się rok rotariański który trwa od lipca do czerwca kolejnego roku.

W poprzedzającym roku rotariańskim DRR pełni funkcję Elekta, a w roku po sprawowaniu funkcji jest Past DRR. Dzięki temu praca w Dystrykcie jest płynna, a niektóre działania są kontynuowane.

W każdym klubie także tworzony jest zarząd, któremu przewodniczy Prezydent. Reprezentuje on swój klub w przedsięwzięciach zarówno klubowych jak i dystryktalnych.

Tradycją Polskiego Rotaractu są Konferencje na których spotykają się Rotaractorzy z całego Dystryktu. W ciągu roku rotariańskiego organizowane są 3 takie Konferencje czyli:

  • Spotkanie Jesienne – mające na celu poznanie nowych członków klubów oraz integrację.
  • PETS – konferencja służąca szkoleniu się zarządów następnej kadencji
  • Konferencja Dystryktalna – spotkanie służące podsumowaniu całego roku przez obecnego DRR, zaprezentowanie planu działania DRRa Elekta oraz wyboru DRRa na kolejną kadencję.

Aktualne najważniejsze wydarzenia w naszym Dystrykcie znajdziesz w zakładce Aktualności a także na naszym profilu na Facebooku. 

District Rotaract Representative 2231

2016/2017 – Artur Spyrzewski

2017/2018 – Mateusz Synak

2018/2019 – Anna Grzywacz

2019/2020 – Maria Sobczyk

Obecny zarząd

W skład zarządu wchodzą DRR, Vice-DRR, Sekretarz, Skarbnik, DRCC oraz Past DRR. Są oni wspierani przez oficerów: Oficer ds. PR, Oficer ds. wymiany młodzieżowej oraz Oficer ds. akcji dystryktalnej 'Gąbkobranie'

Maria Sobczyk

DRR 2019/2020

Mateusz Synak

Vice-DRR

Tina Czapiewska

Sekretarz

Adrian Sobczyk

Skarbnik

Rafał Tondera

Oficer ds. PR

Selçuk Kaplan

Oficer ds. PR

Martyna Nowakowska

Oficer ds. wymiany młodzieżowej

Patryk Bagniewski

Oficer ds. akcji dystryktalnej ``Gąbkobranie``

Mikołaj Dragović

DRCC

Anna Grzywacz

Past DRR