Maison

Title Image

Rotaract

ROTARACT POLSKA

Co to jest Rotaract?

Rotaract to międzynarodowa organizacja młodych ludzi (18-30 lat), którzy chcą zrobić coś dla innych. Działając w tej organizacji młodzi ludzie starają się pomagać słabszym i potrzebującym w swojej społeczności lokalnej i nie tylko. Często ich pomoc ukierunkowana jest na dzieci zarówno te z rodzin ubogich jak i te przebywających w domach dziecka. Oprócz tego ich pomoc bywa skierowana do osób starszych jak i zwierząt.

Dzięki takiej działalności młodzi ludzie mogą rozwijać swoje umiejętności i nawiązywać nowe znajomości, które czasem przeradzają się w przyjaźnie na całe życie.

Rotaract to partner Rotary – ogólnoświatowego stowarzyszenia.

Aktualne najważniejsze wydarzenia w naszym Dystrykcie znajdziesz w zakładce Aktualności a także na naszym profilu na Facebooku. 

Historia

otaract został powołany 1968 roku jako program Rotary International. Pierwszym klubem, który otrzymał czarter był Rotaract na Uniwersytecie Północnej Karoliny.

Przemiany jakie zostały dokonane na początku lat dziewięćdziesiątych pomogły umocnić ruch rotaractorski. W lutym 1991 roku pierwszy w Europie Wschodniej klub Rotaract otrzymał czarter w Budapeszcie na Węgrzech, przy pomocy Rotaractorów austriackich. Więzy z Europą Wschodnią zostały zacieśnione gdy ci sami Rotaractorzy austriaccy pomogli utworzyć pod koniec 1991r. klub Rotaract w Pradze.

W marcu 1992 roku Zarząd RI ustanowił Światowy Tydzień Rotaractu, który corocznie jest obchodzony w tygodniu, w którym wypada 13 marca, dla uczczenia wyczarterowania pierwszego klubu Rotaract. Podczas Światowego Tygodnia Rotaractu członkowie klubów rotaractorskich uczestniczą w spotkaniach ich rotariańskich klubów sponsorujących, podejmują współdziałanie w ramach wspólnych projektów, a także rozmawiają z klubami rotariańskimi nie sponsorującymi żadnego Rotaractu o zaletach płynących z przystąpienia do programu.

Obecnie istnieje ponad 7300 klubów Rotaract na całym świecie w 160 krajach. Do RAC należy prawie 170000 osób.

Motto

Myśl przewodnia Rotary – „Służba ponad wszystko” odnosi się także do Rotaractu. Realizowane projekty o charakterze charytatywnym mają poprawić jakość życia w kraju i zagranicą.

Co roku nowy prezydent RI wprowadza myśl przewodnią, która ma na celu ujednolicenie projektów klubów Rotaract oraz sponsorujących klubów Rotary z podobnymi projektami innych klubów Rotaract i ich sponsorujących klubów Rotary na całym świecie. Ta myśl przewodnia ma zachęcić kluby Rotaract do wzięcia udziału w akcjach których celem jest uzyskanie międzynarodowego zrozumienia i pokoju.

Założenia i cele

  • Rozwijanie zdolności przywódczych
  • Działalność na rzecz społeczności
  • Rozwijanie umiejętności zawodowych
  • Kontakty międzynarodowe
  • Dobra zabawa